این روزها..

مراسم جایزه هوشنگ گلشیری که قرار بود در 13دی ماه ،ساعت 17تا 20روزچهارشنبه در خانه ئ هنرمندان ایران در سالن فریدون ناصری برگزار شود بازهم به تعویق افتاد .

روز 25اسفند توسط شورای فرهنگ عمومی به عنوان روز پروین اعتصامی اعلام شد.همین طور یکصدمین سال تولد پروین اعتصامی در تاجیکستان برگزار شد.

در راستای مهروزی و آبادگری قیمت نان لواش 20تومان ونان بربری35 تومان اعلام گردید.

قطعنامه 1737شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستی ایران صادر شد.

نقش های دو هزار و500ساله تخت جمشید (پارسه)تخریب شد ند ان هم به دست یک گروه فیلمبردار (مدار صفر درجه) با مجوز فیلمبرداری. قائم مقام سازمان میراث فرهنگی حمید بقای به خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبر گزاری ایسنا گفت :اگر شی اسیب می دید یا از محل خارج می شد و سپس ما با خبر می شودیم *بسیار بد* بود. با انکه گروه باستان شناسی بنیاد پژوهشی پارسه _پاسارگاداعلام کرد خسارت وارده به ان نقش برجسته غیر قابل جبران است .برای اطلاعات بیشتر و دیدن عکسهای مربوط به سایت:

http://isna.ir/Main/PicView.aspx?Pic=Pic-849535-3&Lang=P

برای خواندن* نامه ای به حاج گابریل آقا گارسیا مارکز* شادی دانا در ارتباط با سفر گابریل گارسیا مارکز به ایران به دوات مراجع کنید: http://rezaghassemi.org/davat.htm

 

شب بهرام بیضایی برگزار شد