سلام

خوب انگار ناچار شدیم یه توضیح کوچک درباره مطالب این هفته بدیم. این هفته این مطالب به وبلاگ ما اضافه شده:

  1. گلدا مایر ،مادر بزرگ اسرائیل
  2. داستان کوتاه (برای دفاع)
  3. خانه ادریسیها
  4. ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲

و از همه مهمتر اگر می خواهید بدانید ما کجا بودیم.